چهارشنبه, 25 تیر 1399

cabincrew

برنامه آموزشی دوره مهمانداری هوائی

 

مرحله 1: دروس پیش تخصصی


متقاضیانی که در آزمون تعیین سطح نمره بالائی کسب نمایند به نسبت نمره اخذ شده از یک تا سه درس زبان عمومی معاف خواهند بود.

 

مرحله 2: دروس تخصصی