چهارشنبه, 25 تیر 1399

پرسش های متداول

سوال: آیا برای ثبت نام وشرکت در این دوره های تخصصی  B2 & B1  باید آزمون ورودی داد؟

جواب : خیرهیچ آزمونی نیست فقط باید مدرک معتبر دیپلم متوسطه داشته باشید.

 سوال: دوره های تخصصی B2 & B1   یعنی چه وکاربرد آنها چیست ؟

جواب :  دوره تخصصی B1   دوره ایی  است  بنام  دوره    تعمیرو نگهداری  موتور و بدنه (Maintenance Airframe &Power plan)  میباشد که شامل 14 موضوع درسی ( Module) وطی یک دوره 2ساله به میزان 2700 ساعت شامل کلاسهای تیوری وعملی مطابق جدول شماره 1 میباشد.

دوره تخصصی B2   دوره ایی  است  بنام  دوره   تعمیر و نگهداری الکتریک و الکترونیک هواپیما ( Maintenance Electric & Electronic )  میباشد  که  شامل 13  موضوع  درسی ( Module) وطی یک دوره 2ساله به میزان 2700 ساعت شامل کلاسهای تیوری وعملی مطابق جدول شماره 2 میباشد.

کاربرد این دوره ها برای کسانی مفید است که کار تعمیرات روی وسایل پرنده را بخواهند انجام دهندچنانچه سازمان هواپیمایی کشوری که ناظر ومتولی صنعت هواپیمایی غیر نظامی در کشور میباشدوعضو سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری میباشد ( ICAO)  الزامات ومقررات میگوید کسانیکه کار تعمیرات بر روی وسایل پرنده غیر نظامی را انجام میدهندباید گواهینامه پایه B2 ویا B1

از سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران داشته باشند(یعنی مجوز کار برروی وسایل پرنده اعم از هواپیما و هلیکوپترو...) لذا کسانیکه دوره فوق الذکر را با موفقیت گذرانیده باشندضمن دریافت گواهینامه از مرکز آموزش میتوانند براحتی آزمونهای سازمان را بگذرانندو گواهینامه B2 ویا B1ویا هردوآنها را کسب نمایند.

 سوال: آیا کسانیکه مدرک بالاتر از دیپلم دارند ممکن است طول دوره های فوق الذکر کاهش یابد؟

جواب :  طول دوره حدود 2سال برای 2700 ساعت کلاسهای تیوری و عملی است لذا ریزنمرات گذرانده شده که از مراکز مجاز بوده وهمطراز ومنطبق با دروس دوره باشد مورد قبول میباشد بنا بر این میتواند از طول دوره کاهش نماید.