چهارشنبه, 25 تیر 1399

پرسش های مهمانداری

شناخت دوره مهمانداری هواپیما در مرکز آموزش مهمانداری سماپران

 شما که به حرفه و هنر مهمانداری هواپیما علاقه مند هستید، تا چه اندازه با ویژگیهای این شغل آشنا می باشید؟

برای آشنائی بیشتر برخی از پرسشهای متداول دوستداران شغل مهمانداری و پاسخ به آنها را با هم مرور کنیم:

 

 1-شاخص رفتار مهمانداران را در چه خصوصیاتی  میدانید؟

پاسخ :داشتن روابط قوی، حسن برخورد با دیگران، رعایت ادب در معاشرت، صبر و تحمل بالا

2- چه رفتار یا عملکرد یک مهماندار از اهمیت بیشتری در هنگام انجام وظیفه برخوردار است ؟

پاسخ : تبسم و گشاده روئی و احترام به مسافران در برخوردهای اولیه و تکریم آنها

3-اثر بخش ترین رفتار یک مهماندار درهنگام انجام ماموریت در داخل کابین هواپیما بر مسافران چیست ؟

پاسخ : پاسخگوئی سریع و راهنمایی درست مسافران و بر آورده نمودن خواسته های آنان وفق ضوابط و مقررات

4-مهمترین عوامل منفی تاثیر گذار بر رفتار مهمانداران کدام است؟

پاسخ : برخورد نامناسب و دون شان مسافران در درجه اول و همکاران و خدمه پروازی در مرحله بعد

5- در داخل کابین هواپیما چه کسانی بیشترین تاثیر را بر رفتار مهمانداران دارند؟

پاسخ : نحوه برخورد و همکاری دیگر میهمانداران و برخورد خلبان و کمک خلبان

6-تاثیر رفتار مدیران بر عملکرد مهماندران چگونه میباشد؟

پاسخ : میهمانداران به عنوان یک عنصر تاثیر گذار در داخل کابین از مدیر خود در داخل هواپیما (سر میهماندار و یا خلبان به عنوان فرمانده) انتظار برخورد محترمانه و عادلانه دارد که در صورت عدم رعایت آن توسط مدیران ذکر شده مستقیما تاثیر در نحوه ارائه سرویس دهی میهماندار به مسافرین و انجام وظایف محوله دارد و ادامه این روند میتواند در داخل کابین و برای مسافران مشکل ساز باشد.

7-چه ویزگی های میتواند در انتخاب مهماندران ملاک ارزیابی قرار گیرد؟

پاسخ: برخورد اولیه ، شجاعت و تسلط و سرعت عمل در پاسخگویی، رعایت ادب و شئونات اخلاقی، پرستیژ و جذابیت ظاهری ، حسن خلق و برخورد، داشتن دانش تخصصی کافی در کلیه مباحث مرتبط

8-علی الرغم ضرورت رعایت نظم و انضباط توسط میهمانداران علت عدم رعایت آن توسط برخی از میهمانداران را در چه عواملی ارزیابی مینمایند؟

پاسخ: مهمترین علل عدم رعایت نظم و انضباط توسط یک مهماندار، عوامل محیطی تاثیر گذار در محیط خانه و محل رشد مهماندار از بدو طفولیت تا مرحله بلوغ فکری و جسمی او در مرحله اول و عدم علاقه به شغل و حرفه مهمانداری در مرحله بعد می باشد.

9-از نظر یک مهماندار شایسته و شاخص کیست؟

 پاسخ: یک میهماندار شایسته می بایستی دارای شخصیتی مسلط بر رفتار و کردار خود ، سلیم النفس، خودباور، صبور و با گذشت ، عالم به علوم میهمانداری ، طبیعتی آرام و اعتماد به نفس قوی در رفتار و برخورد با دیگران

10-توقع شما به عنوان یک مهماندار از یک مهماندار همکار خود چیست؟

پاسخ : محیطی امن ، آرام ، مملو از صمیمت و یکدلی  ایجاد نماید تا پرواز و انجام  فعالیتهای شغلی در آن دلپذیر بوده و اشتیاق همکاران را در انجام وظایف محموله موجب گردد و همچنین موجبات آرامش مسافران را نیز فراهم آورد .

11 – مهارتهای اجتماعی و ارتباطی مورد نیاز یک مهماندار کدام است؟

پاسخ : حس همیاری، کمک به دیگران، برخورد مناسب، متانت، تعامل

12-رفتارهای منفی و مثبت تاثیر گذار یک مهماندار در حین انجام وظیفه کدام است؟

پاسخ : رفتارهای مثبت یک میهماندار که میتواند منجر به رضایتمندی مسافران شود  عبارتند از: احترام به مسافران، برخورد توام با گشاده رویی، پاسخگویی به موقع و راهنمایی به هنگام، اجابت سریع خواسته های قانونی آنان. عدم انجام هریک از عوامل فوق میتواند به عنوان رفتارهای منفی یک میهماندار قلمداد شود

13-به نظرشما ملاک های ثابت و مشخصی برای ارزیابی یک مهماندار و جود دارد یا خیر ؟

پاسخ : از ملاکهای ثابت و مشخص برای ارزیابی یک میهماندار می توان از اندام موذون و متناسب، قد متناسب ، بیان شیوا ،ادب و رفتار خوب ، اطلاعات علمی اولیه، توان بکارگیری دانش در انجام وظایف

14- چه دانشهای شغلی را یک مهماندار لازم است فرا گیرد ؟

پاسخ : جهت تبدیل شدن به یک مهماندار هوائی شایسته و الگو، تنوعی از دانش ها و دروس تخصصی هوانوردی ،فنی ، و علوم انسانی مورد نیاز است که در حال حاضر مطابق با الزامات سازمان هواپیمایی کشوری که منطبق با قوانین هوانوردی اتحادیه اروپا و مورد تائید این نهادها میباشند، عبارتند از : آشنائی با هوانوردی و مقررات آن ، زبان انگلیسی، زبان تخصصی، هواشناسی، مشتری مداری و تعامل با مسافران، ارتباطات رادیوئی، عوامل انسانی و مدیریت منابع انسانی، پزشکی هوائی و کمک  های اولیه، حمل کالاهای خطرناک،ایمنی در پرواز، امنیت در هوانوردی، مبارزه با آتش و دود، تجهیزات اضطراری و روشهای مقابله با شرایط اضطراری، وسایل و ابزار امداد و نجات در خشکی و در دریا

تمام این علوم را شما میتوانید در مرکز آموزش مهمانداری سماپران با هزینه های بسیار پایین تر از نرخهای رایج و با کمک اساتید خبره و آکادمیک این مرکز و برنامه های آموزشی مدون آن فرا بگیرید.