جمعه, 09 خرداد 1399

اطلاعیه استخدام

یکی از شرکتهای هلکوپتری نیاز به یک خانم که دارای لیسانس تعمیر و نگهداری و یا اویونیک و همچنین دارای مدرک پایه استاندارد(B1, B2) باشند ، نیاز دارد. از متقاضیان دعوت میشود به دفتر معاونت پژوهشی مراجعه نمایند .