شنبه, 30 تیر 1397

اطلاعیه مهم

 

نظر به ضرورت توسعه فعالیت های دفتر کارآفرینی مرکز آندسته از دانشجویانی که دارای طرح،ایده و یا ابتکار و خلاقیت میاشند جهت گرفتن فرم مربوطه در تهران به سرکار خانم نهالور و در رباط کریم به آقای مهندس محمود آبادی مراجعه نمایید.