پنج شنبه, 02 فروردين 1397

اطلاعیه ثبت نام کارشناسی

اعلام زمان ثبت نام دوره کارشناسی پذیرش مهر ماه 1396 دانشگاه جامع علمی کاربردی.

مهلت ثبت نام :

96/05/29 الی 96/06/05