شنبه, 16 فروردين 1399

اطلاعیه بسیار مهم ثبت نام جدید

با مراجعه به سایت سازمان سنجش، بدون کنکور از تاریخ 22 مرداد الی 4 شهریور برای تحصیل در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی ثبت نام نمایید. واحد استان تهران، مرکز آموزش علمی کاربردی فنون و خدمات هوائی تهران