شنبه, 28 دی 1398

آغاز پذیرش دوره های کارشناسی مهر ماه 97

آغاز پذیرش دوره های کارشناسی حرفه ای و مهندسی فناوری مهر ماه 97 دانشگاه جامع علمی کاربردی از امروز شروع شد. مراجعه به سایت سازمان سنجش.

www.uast.ac.ir