چهارشنبه, 25 تیر 1399

اطلاعیه جدید ثبت نام کاردانی و کترشناسی

دانشجویان در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با این شماره تلفنها تماس حاصل نمایند

09123110712 ، 09121991970 ، 09123751397 ، 09355181368 ، 09195099115 ، 09124145592