شنبه, 28 دی 1398

اطلاعیه

اطلاعیه مهم

کلیه دانشجویان عزیز در کلیه مقاطع تحصیلی جهت کسب اطلاع از تنظیمات برنامه های آموزشی ،تغییرات ،ویا تشکیل کلاسها حتما"هم به سایت سما پران وهم به سامانه سجاد مراجعه نمایند.