سه شنبه, 30 مهر 1398

B1

Maintenance Airframe & Power Plan

تعمیر و نگهداری موتور بدنه هواپیما (B1)

این رشته شامل 14 موضوع درسی (Module) می باشد که طی دوره 2 ساله به میزان 2700 ساعت شامل کلاس های تئوری و عملی برگزار میگردد .