سه شنبه, 30 مهر 1398

B2

Maintenance Avionic

تعمیر و نگهداری الکتریک و الکترونیک هواپیما (B2)

این رشته شامل 13 موضوع درسی (Module) می باشد که طی دوره 2 ساله به میزان 2700 ساعت شامل کلاس های تئوری و عملی برگزار میگردد .