یکشنبه, 04 اسفند 1398

اطلاعیه بسیار مهم دانشجویان کاردانی و کارشناسی

قابل توجه کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی

بدینوسیله به کلیه دانشجویانی که نسبت به پرداخت 15% سهم دانشگاه جامع (از ترمهای گدشته لغایت ترم مهر 94) اقدام ننموده اند، برای آخرین بار موکدأ اعلام و اخطار میگردد که هر چه سریعتر از طریق سایت نسبت به پرداخت 15% ظرف 24 ساعت اقدام نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت هر گونه عواقب سوء بعدی متوجه دانشجوی مذکور بوده و این مرکز هیچگونه مسئولیتی را به عهده نخواهد گرفت.

 

رئیس مرکز

12/8/94