یکشنبه, 22 فروردين 1400

بازدید مدیران اجرایی رباط کریم

در تاریخ 93/8/20 فرماندار محترم رباط کریم به همراه ریس آموزش وپرورش ریس شورای شهر سرکلانتر مسول تاکسی رانی وعوامل خاص اجرایی شهر رباط کریم برای بازدید ورسیدگی به مشکلات شهرک ومرکز آموزشی در سالن اجتماعات دانشکده حاضر شدند.