یکشنبه, 22 فروردين 1400

سوالات مسابقه

 

ب ) بخش پاسخ به سوالات

  1. قیام اولیه ملت ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) در چه سالی و در کجا شکل گرفت ؟

الف) 15 خرداد 1342 ورامین

ب)  15 خرداد 1342 قم

ج) محرم سال 1342 تهران

د) سال 1357 تهران

 

  1. اولین شهری که در جریان انقلاب اسلامی ایران قیام کرد کدام شهر بود؟

الف ) قم

ب)تبریز

ج)تهران

د)قزوین

 

 اعضای شورای اسلامی در بدو تاسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران چه کسانی بودند؟

الف) آیت ا.. بهشتی ، آیت ا.. مطهری ، آیت ا.. رفسنجانی ، آیت ا..خامنه ای

ب) آیت ا..خامنه ای ، آیت ا.. باهنر ، آیت ا..رفسنجانی ، آیت  ا.. مهدوی کنی

ج) آیت ا.. بهشتی ، آیت ا.. مطهری ، آیت ا.. رفسنجانی ، آیت ا.. مهدوی کنی  ، آیت ا.. باهنر

د) کلیه شخصتهای فوق از اعضای شورای انقلاب اسلامی ایران بوده اند

 

 اولین نخست وزیر نظام جمهوری اسلامی ایران کدام یک از نفرات زیر بودند؟

الف) آقای موسوی

ب) آقای بازرگان

ج) آقای مهدوی کنی

د) آقای باهنر

 

 انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی ایران در چه سالی و توسط کدام یک از گروههای معاند نظام صورت پذیرفت؟

الف) 7 تیرماه 1358 توسط گروه فرقان

ب) 8 شهریور ماه 1362 توسط گروه منافقین

ج) 7 تیرماه 1390 توسط گروه منافقین

د) 12 اردیبهشت 1358 توسط گروه فرقان

 

 شهادت سردار رشید سپاه اسلام دکتر چمران در چه روز و سالی و در چه محلی اتفاق افتاد ؟

الف) 29 خرداد سال 1361 دارخووین

ب) 31 خرداد سال 1360 دهلاویه

ج) 31 تیر سال 1362 فکه

د) 31 خرداد سال 1361 فاو

 

 انفجار دفتر نخست وزیری که منجر به شهادت شهید رجایی و شهید باهنر گردید در چه سالی و توسط کدام یک از گروههای معاند نظام صورت گرفت؟

الف) 8 تیر ماه 1360 گروه منافقین

ب) 8 شهریور ماه 1360 گروه فرقان

ج) 8 شهریور 1361 منافقین

د) 8 شهریور 1360 منافقین

 

 اعضا تشکیل دهنده شورای نگهبان چند نفر و توسط چه نهادی برگزیده میشوند؟

الف) 12 نفر شامل 6 نفر حقوقدان که توسط مقام معظم رهبری و 6 نفر از فقها که توسط مجمع تشخصیص مصلحت نظام انتخاب میشوند.

ب)12 نفر شامل 6 نفر از فقها که توسط حوزه علمیه قم و 6 نفر حقوقدان که توسط مجلس شورای اسلامی تعیین می شوند.

ج) 12 نفر شامل 6 نفر از فقها که توسط مقام معظم رهبری و 6 نفر حقوقدان که توسط قوه قضائیه انتخاب میشوند

د) 12 نفر شامل 6 نفر حقوقدان که توسط مجلس شورای اسلامی و 6 نفر از فقها که توسط مقام معظم رهبری انتخاب میشوند.

 

  1. روئسای سه قوه ، (مقننه ، مجریه و قضائیه ) به ترتیب زیر انتخاب میشود.

الف) مقام معظم رهبری ، آراء مردم ، مجلس خبرگان

ب) آراء مردم ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، مقام معظم رهبری

ج) نمایندگان مجلس ، آراء مردم ، مقام معظم رهبری

د) نمایندگان مردم ، مقام معظم رهبری ، شواری نگهبان

 

 نمایندگان مجلس خبرگان رهبری توسط چه کسانی انتخاب و وظیفه آن چیست؟

الف) توسط آراء مردم و وظیفه آن نظارت شرعی و رفتاری رهبر و در صورت ضرورت انتخاب مجدد رهبر جدید

ب) توسط فضلای مدارس علوم دینی و وظیفه آن نظارت بر کار سه قوه است

ج) توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وظیفه آن نظارت بر کار شورای نگهبان است

د)توسط مردم و وظیفه آن نظارت بر روند انتخابات مردمی است


توجه : حداکثر زمان ارائه مقالات و پاسخگویی به سوالات دهگانه 25/11/1393 میباشد.

ضمنا پاسخ به مقالات و سوالات می بایستی به صورت در بسته تحویل مسئول امور فرهنگی مرکز سرکار خانم نهالور در واحد تهران گردد.

 

مدیریت مرکز