یکشنبه, 22 فروردين 1400

حضور پرشکوه در راه پیمایی 22 بهمن

22 بهمن سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی که طلیعه ازادی مسلمانان از سلطه بیگانگان و استعمارگران شرق و غرب و پیاده شدن اسلام ناب محمدی است بر امت مسلمان ایران و ازاد اندیشان کلیه کشور های اسلام الا خصوص دانشگاهیان اساتید و دانشجویان محترم مبارک باد به همین مناسبت حضور تمامی اساتید ، دانشجویان و همکاران در راهپیمایی شکوه مند 22 بهمن مشت محکمی است بر دهان یاوه گویان و مخالفین اسلام و مسلمین در تمامی جهان.