سه شنبه, 12 اسفند 1399

اطلاعیه های سازمان سنجش برای تکمیل ظرفیت

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تكميل ظرفيت پذيرش كدرشته‌ محل‌هاي پذيرش دوره‌ مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌اي «ناپيوسته» نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي ـ‌كاربردي سال تحصيلي 97 - 1396
مشاهده خبر : http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=5&id=5310

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تكميل ظرفيت پذيرش دوره‌هاي كارداني فني و كارداني حرفه‌اي نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي - كاربردي سال تحصيلي 97 - 1396
مشاهده خبر : http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=5&id=5309